ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ

Ένα άλλο σπουδαίο κομμάτι των υπηρεσιών μας είναι η διαδικασία εκτελωνισμού των εμπορευμάτων με την οποία ολοκληρώνετε πλέον και η τελική φάση για την παραλαβή των εμπορευμάτων, στην περίπτωση εισαγωγής.

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε:

• Εκτελωνισμός Εισαγωγής – Εξαγωγής

• Συμβουλευτικός προσανατολισμός για Εισαγωγές ή Εξαγωγές

• Αναλυτικός προ-υπολογισμός του Κόστους

• Ταξινόμηση εμπορευμάτων βάσει Ευρωπαϊκού συστήματος ταριφών

• Εγγυητική μεταφόρτωσης Τρανζιτ φορτίων

• Οικονομική διαπραγμάτευση παραγγελιών

• Άνοιγμα και παρακολούθηση Τραπεζικών Πιστώσεων συναλλαγής εμπορευμάτων

• Παρακολούθηση αποθήκης & υπολογισμός αποθηκευτικών δικαιωμάτων

• Ελεύθερη ζώνη για υποκείμενα εμπορεύματα

Ο άριστος συντονισμός του εκτελωνιστικού μας τμήματος με το αντίστοιχο της εισαγωγής ή εξαγωγής, μας δίνει το προβάδισμα για ένα άμεσο και πιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα – πιο σύντομη παράδοση διατακτικής σημαίνει και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση.

 

Αρχική     |     Επικοινωνία

intersea.com.gr © 2007