ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 1/1/2012 - 31/12/2012 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Εδώ θα βρείτε τους ισολογισμούς της εταιρίας μας. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο του ισολογιμού που θέλετε για να εμφανιστεί.

 

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058656704000 - AΦΜ: 999382110

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013) - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058656704000 - AΦΜ: 999382110

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012) - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058656704000 - AΦΜ: 999382110

Home     |     Contact

intersea.com.gr © 2007